Ayırıcı Makineler

Ayırıcı Makineler

Ayırıcı Makineler
Ayırıcı Makineler

AYIRICI MAKİNELER

Ayırıcı Makineler: Çakmak Makine tarafından üretilmiş olan Ayırıcı Makineler gıda endüstrisi, değirmenler, tahıl temizleme tesisleri, tahıl depolama siloları gibi kullanım yerleri için geliştirilmiş olan Ayırıcı Makineler tahılları ve bakliyatları istenmeyen artıklardan ve tozlardan arıtmak amacı ile kullanılır.

Ayırıcı Makineler Hafif Tane Ayırıcı, Taş Ayırıcı ve Manyetik Ayırıcı olarak üç şekilde bulunmaktadır.

Çakmak Makinenin satışa sunduğu Ayırıcı Makinelerimizden ilki olan Hafif Tane Ayırıcı ürünlerin içerisinde bulunan içi boş veya dış etkiler dolayısı ile kullanılamayacak hale gelmiş olan ürünleri ve tam gelişmemiş buruşuk taneleri ayrıştırıp, ürün kalitesini ve saflığını artıracak ayrıştırmaları gerçekleştiren makinelerdir. Hafif Tane Ayırıcı makineler ürünlerin özgül ağırlığını kullanarak ağır olan veya hafif olan (içi boş veya tam gelişmemiş ürünler) ama ürününüzle aynı boyutta olduğu için ayrışmayan parçaları ayrıştırır. Hafif Tane Ayırıcı makineler isteğinize göre ağırlık, eleme sahası, güç ve kapasite açısından farklı ayarlar ile oluşturulur.

Çakmak Makinenin satışa sunduğu Ayırıcı Makinelerimizden ikincisi olan Taş Ayırma Makinesi ön ve hassas temizliği yapılmış ve en iyi performans için boyutlara ayırılmış olan tahıllar ve baklagillerin yani tohum yapılı ürünlerin içindeki taş, yabancı tohum, toprak, cam gibi tohumdan ağır tanelerin üründen ayırt edilmesi için kullanılır. Taş Ayırma Makinesi tüm tahıl ve bakliyat ürünlerinizde, çekirdek, kimyon ve susamda kullanışa elverişlidir. Yüksek vakum kullanarak ürünlerinizi istenmeyen parçalardan ayrıştıran Taş Ayırma Makinesi bu vakum özelliği sayesinde ürünlerinizi hafif çöp ve tozlardan da ayrıştırır. Taş Ayırma Makineniz 10 ton ürün kapasitesine sahip olup 16,5 kW güç ile çalışan türde üretilmektedir.

Çakmak Makinenin satışa sunduğu Ayırıcı Makinelerimizden sonuncusu olan Manyetik Ayırıcı içerisinde düşük manyetik alınganlıktaki malzemelerin zenginleştirilmesinde ve saflaştırılmasında kullanılmaktadır. Düşük manyetik alınganlıkta ve çok ince boylardaki manyetik minerallerin yüksek verimle ayrılmasını mümkün kılan bir makinedir. Ürünlerinizi en verimli şekilde kullanmanız için içerisindeki metal içerikli olan ama düşük manyetik alınganlıktaki malzemeleri yüksek alan şiddeti sayesinde ayrıştırır.

Manyetik Ayırıcı makinelerin çalışma prensibi;

Çakmak Makinenin satışa sunduğu Manyetik Ayırıcı yüksek alan şiddetini kullanan sabit mıknatıslı, rulo tipi olan bir çeşit kuru manyetik ayırıcıdır. Bu Manyetik Ayırıcılar üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler iki adet rulo, bir taşıyıcı bant ve malzemeyi manyetik atıklardan ayıran bir bıçaktan oluşur. Malzemenin taşındığı bant biri yüksek alan şiddetine yani mıknatıs özelliğine sahip olan iki rulodan oluşan mekanizmaya ürünleri taşır ve düşük manyetik alana sahip parçalar çekilerek atıkların bulunduğu bölmeye düşmesini sağlayacak bıçak sayesinde ayrışır. Besleme yani ürün girişini sağlayan bandın çalışması ayarlanabilir bir titreşimli besleyici ile yapılmaktadır. Rulo tipi yüksek alan şiddetli sürekli mıknatıslı manyetik ayırıcıların kalbi olan manyetik rulo ince (3-12 mm arasında değişen), Fe - Nd - B alaşımlı sürekli mıknatıs disklerinin yumuşak çelikten yapılmış diskler arasında dilimler halinde sıkıştırılmasıyla yapılmıştır. 1,7 Tesla civarında bir manyetik alan şiddeti yarattığı belirlenmiştir. Roll Manyetik Separatör 0,1-25mm arasında tane boyutuna sahip manyetik atıkları ayırır. Üretiminde kullanılan toprak elementleri alaşımından yapılmış olan mıknatıslar sayesinde benzerlerine oranla daha kuvvetli bir yüksek alan şiddeti sağlar ve ürün kalitenizi artırır. Manyetik Ayırıcılar 1 ton kapasiteye sahip olup 5kW güç ile çalışmaktadır. Ürünler içerisinde bulunan ince ve düşük manyetik alınganlığa sahip olan partiküllerin tozları da yüksek alan şiddetine sahip ruloya çekilir. Manyetik Ayrıştırıcı makinenin çalışması sonucu temizlenmiş olan ürününüz ve düşük manyetik alınganlıktaki atıkların farklı bölümlerde birikmesini sağlar.

Çakmak Makine tarafından satışa verilen Ayrıştırıcı Makineler iş veriminizi ve ürün kalitenizi mümkün olduğu kadar iyileştirmek için üretilir.