Eleme Makineleri

Eleme Makineleri

Eleme Makineleri
Eleme Makineleri

ELEME MAKİNELERİ

Eleme Makineleri: Çakmak Makine tarafından üretilmiş olan Eleme Makineleri gıda endüstrisi, değirmenler, tahıl temizleme tesisleri, tahıl depolama siloları gibi kullanım yerleri için geliştirilmiş olan Eleme Makineleri tahılları ve bakliyatları istenmeyen artıklardan ve tozlardan arıtmak amacı ile kullanılır.

Eleme Makineleri Hassas Eleme Makinesi ve Triyor olarak iki şekilde bulunmaktadır.

Çakmak Makinenin satışa sunduğu Eleme Makinelerimizden ilki olan Hassas Temizleme Elekleri her türlü kuru taneli tarım ürünlerini temizlemek, elemek ve sınıflandırmak amacı ile tasarlanmıştır. Makinemiz buğday, arpa, yulaf, çavdar, irmik, mısır gibi tohumları ve fasulye, nohut, barbunya gibi bakliyatları ve diğer taneli tohumları mekanizması sayesinde mükemmel bir şekilde eler, temizler ve sınıflandırır.

Hassas Temizleme Elekleri ürün giriş kısmı, işlem haznesi ve işlenmiş ürün çıkışı olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

Hassas Temizleme Eleklerinin çalışma prensibi ise şu şekildedir;

Hassas Temizleme Eleklerine ürün girişi yapıldıktan sonra koyulmuş olan malzeme işlem haznesine geçer. İşlem haznesinde eleme ve sınıflandırma işlemleri tamamlandıktan sonra iki ayrı noktada içerisindeki toz ve hafif taneli istenmeyen partiküllerden ayrıştırmak için yüksek hava akımına tabi tutulur. Bu son aşama sayesinde ürünlerin temizliği ve verimi en üst seviyelere kadar çıkartılabilir.

Çakmak Makinenin satışa sunduğu son Eleme Makinesi olan Triyör ise buğday benzeri tahılların içerisinde bulunan arpa, çavdar, kırık buğday, burçak, siyah ot tohumları, kırık taneler ve farklı türdeki ürünler gibi parçaların ayrıştırılması için kullanılır. Makinemiz buğday, mercimek, ay çekirdeği, pirinç, şeker pancarı, ince tohumlar gibi ürünleri boyutlarına göre veya iyi olanların istenmeyen artıklarından ayrıştırılması için özel hazneler kullanır.

Triyör makineler ürün giriş kısmı, işlem haznesi ve işlenmiş ürün çıkışları olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

Triyör makinelerin çalışma prensibi şu şekildedir;

Triyör makinesine ürün koyulduktan sonra işlem haznesine geçer. İşlem haznesinde cepli triyör silindirleri bulunur. Cepli triyör silindirleri silindirlerin içindeki toplama oluğu istenilen şekilde ayarlanarak ayırma kalitesi ayarlanır. Çalışma sırasında triyör silindiri döndürülerek içerisine dökülen daneler, eğim yönünde ilerlerken yuvalara girerek silindirle aynı yönde dönerek yükselir. Ağırlık merkezleri yuvaların dışında kalan daneler belli bir eğim açısına kadar yükseldikten sonra tekrar aşağı düşer.  Toplayıcı oluğun kenarına konulan özel sıyırıcı perdelerle yuvaların dışına kadar çıkan uzun daneleri fazla yükselmeden sıyırıp yuvalardan silindir içine düşürme prensibi kullanılır. Karışım içindeki kısa ve kırık daneler ile yuvarlak tohumlar yuvaların içinde daha iyi tutunurlar ve uzun danelere oranla daha yükseğe çıkarlar. Böylece toplayıcı oluğun kenar düzeyini aşan bu kısa daneler de yuvalardan kurtulunca oluğun içine düşer. Bu suretle uzun ve kısa daneler birbirinden ayrılmış olur. Uzun daneler silindir içinde kalır ve kısa daneler oluk içinde bir helezonla dışarı iletilir. Bu sayede ayrıştırma işlemi tamamlanarak iki farklı boyuttaki ürün çıkış haznelerinden hizmete sunulur. En verimli şekilde ayrıştırma gerçekleştiren bu sistemler ürününüzü en verimli hâliyle size sunmak için oluşturulmuştur. Ürününüzü daha verimli bir şekilde ayrıştırmak için ürününüze özel silindirler hazırlanır ve isteğinize göre ağırlık, güç ve kapasite açısından ayarlanır. Triyör makineniz yapacağınız işlem ve ürününüze göre devir sayısı ve eğim ayarları verilerek çalıştırılmalıdır. İhtiyaç duyduğunuz kapasite ve ürüne göre triyör sistemler artırılabilir veya azaltılabilir. Makinenizde kullanılacak cepli triyör silindirlerin motorlarının hızı ürününüze ve istediğiniz kapasiteye göre ayarlanabilir. Kullanılan cepli triyör silindirlerin hızları birbirinden farklı olabilir.

Çakmak Makine tarafından satışa verilen Eleme Makineleri iş veriminizi ve ürün kalitenizi mümkün olduğu kadar iyileştirmek için üretilir.