Z Elevatör

Z Elevatör

Z Elevatör
Z Elevatör

Z ELEVATÖR

Z Elevatör: Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörler aslında elevatörlerle çok büyük benzerlikler gösterirler. Z elevatörleri seçilme sebebi ise ürünlerin parçalanmasını önleyip hassas bir taşıma işlemi yapmaktır. Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörler bakliyat, tohum, buğday vb. tarım ürünlerinin ve kırılganlığı yüksek endüstriyel hammaddelerin paket içerisinde veya paketleme esnasında bir noktadan diğer noktaya hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörler yatay ve düşey eksende aynı anda taşıma yapabilme kabiliyetinden kaynaklı olarak kompleks üretim hatlarında daha verimli işlem gerçekleştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Z elevatörler yatay veya düşey eksenlerde istenilen ölçülerde imal edilebilir ve z elevatörlerin dikey eksen açısının doksan derece olması dolayısıyla çalışma alanı dar olan işletmelerde daha sağlıklı çözümler sunabilmektedir. Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörler hızlı bir şekilde ürünlerin taşınmasını sağlar.

Z elevatörler ekonomik olması ve fazla bakım gerektirmemesi nedeni ile çok tercih edilmektedir. Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörler ağır şartlar altında çalışabilmesi ve çevresel faktörler tarafından az etkilenmesi nedeniyle çok tercih edilen bir makine türüdür. Ayrıca z elevatörler insanların ulaşımının zor ve zahmetli olduğu yerlere kolayca ulaşabilir. Bu sayede küçük alanları çok verimli bir şekilde değerlendirebilir. Toz ve hava koşullarına oldukça dayalı olan z elevatörler aynı zamanda dış basınç gibi bazı faktörlerden de en az hasar ile atlatabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Aynı zamanda montajı ve parça değişimleri kolay yapılabilen bir makinedir. Ürünlerin bulunduğu kepçe kısımları paslanmaz çelik benzeri yapı malzemelerinden yapıldığı için ürünlerin zararı en aza indirilir ve ısıl işlem görmüş ürünlerin makineyi tahrip etmesi önlenmiş olur.

 Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörlerde ürünlere göre üretim parçalarının seçimleri büyük önem arz etmektedir. Makinenizden olabildiğince iyi verim almak için kullanılacak ürün önceden belirlenmelidir. Kullanılacak ürüne ve ürün kapasitesi isteğine göre Z elevatörlerin parçaları ayarlanabilmektedir. Ürüne uygun olarak üretilen kepçe kısımları sayesinde ürününüze gelebilecek hasarlar en aza indirilip daha verimli ürünler elde etmeniz sağlanabilir. Ürüne özel üretilen kepçeler hangi malzemeden yapılacağı, büyüklüğü, derinliği, kapasitesi, hızı, dikey veya yatay taşıma işlemlerinin düzeni açısından değerlendirilerek ürününüzü en yüksek verimle taşımak amacı ile tasarlanabilir. Z elevatörler sonsuz bant sayesinde ürünleri taşır. Ürünler besleme bölümünden alınarak ürünlere özel olarak üretilmiş olan kepçelere dolar ve yatay ya da dikey eksende taşınmak istenen yere götürülür. Ardından hassas bir şekilde boşaltma işlemi tamamlanır. Ürünlerin konulduğu besleme bölümünden özel olarak üretilen kepçelere ürünlerin taşınma aşaması da hassas olarak gerçekleşir. Bu sayede ürünlere verilebilecek hasar en aza indirilir. Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörler hızlı, verimli ve sessiz bir şekilde çalışacak biçimde dizayn edilmiştir.

Z elevatörler sayesinde ürünlere insan faktörü dolayısı ile verilebilecek zararlar da en aza iner. Aynı zamanda temasın azaltılması ile insanlardan besinlere ya da yapı maddelerine geçerek ürünlerinizin verimini azaltabilecek organizmalardan, virüslerden, bakterilerden, mikroplardan, toz, kıl ve göz yaşı benzeri vücut artıklarından ürünleriniz korunmuş olur. Çakmak Makine tarafından üretilen z elevatörünüze koyacağınız malzeme yapı malzemesi ise veya tepkime verebilen bir çeşit madde ise insan faktöründen uzaklaştırılması hem insan sağlığı için hem de ürün saflığı için gerekli verimin alınmasını sağlar. İnsan faktörü ile gelebilecek organizmaların uzaklaştırılması aynı zamanda besin ürünlerinin paketlerine girebilecek insan sağlığına zararlı maddelerin bulaş yollarını kısıtlar.

Çakmak Makine tarafından satışa verilen Z Elevatörler iş veriminizi ve ürün kalitenizi mümkün olduğu kadar iyileştirmek için üretilir.